Felhasználási feltételek

AZ ASTAL SECURITY TECHNOLOGIES KFT.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
az adatvédelem és adatkezelés elveiről, gyakorlatáról

Az Astal Security Technologies Kft., mint az astalsecurity.hu weboldal (a továbbiakban „Weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi közzé adatvédelmi, adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.

Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban „Adatkezelési Tájékoztató”).

Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető Astal Security Technologies Kft. (a továbbiakban „Adatkezelő”).

Székhelye: 1033 Budapest, Szőlőkert utca 13.
Képviseli: Mányi János
E-mail címe: info@astalsecurity.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-85188/2015.
A hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-85187/2015.

Az Adatkezelő felelős a jelen Tájékoztató kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a Weboldalon érhető el.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Weboldalra látogatókat (a továbbiakban „Felhasználó”).

A Felhasználók a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

 • A “Bejelentkezés” aloldalon a kapcsolattartási mezők (név, email cím, lakcím, telefonszám) kitöltésével, illetve a hírlevélre történő feliratkozás során, valamint a “Kapcsolat” aloldalon a kapcsolattartási mezők, illetve a hírlevélre történő feliratkozás során (lásd I. rész);
 • A Weboldalra látogatással, annak használatával (lásd II. rész).

I.)A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL MEGADOTT ADATOK KEZELÉSE

 1. Adatkezeléssel érintett személyes adatok köre
  1. A “Bejelentkezés” aloldalon
  2. A Felhasználóknak a „Bejelentkezés” aloldalon a Weboldal további tartalmához való hozzáférés érdekében az “Új fiók létrehozása” fül alatt a következő személyes adataikat kell megadniuk (kötelező * és szabadon kitölthető mezők):

   Regisztráció:

   • e-mail cím*
   • jelszó*
   • jelszó újra*
   • név/cégnév*
   • irányítószám
   • település
   • utca, házszám
   • telefonszám*

   A sikeres Regisztráció, azaz a Weboldalon található további adattartalmakhoz való hozzáférés feltétele a Felhasználó által jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása. Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadását a Felhasználó a mező kipipálásával (mezőre kattintás) jelzi.

   A regisztrációval egyidejűleg a Felhasználó feliratkozhat az astalsecurity.hu hírlevelére a „Hírlevelet kérek” szövegrész előtti mező kipipálásával.

  3. A „Kapcsolat” aloldalon (tartalmazza a hírlevélre történő feliratkozást biztosító felületet is)
  4. A Felhasználóknak a „Kapcsolat” aloldalon az online üzenetküldési felület használatához az alábbiakban felsorolt személyes adataikat kell megadniuk (a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező).

   • név/cégnév*
   • irányítószám
   • település
   • utca, házszám
   • telefonszám*
   • e-mail cím*

   A sikeres kapcsolatfelvétel, azaz az online üzenetküldési felület aktiválásának feltétele a Felhasználó által jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása. Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadását a Felhasználó a mező kitöltésével (mezőre kattintás) jelzi.

   A „Kapcsolat” aloldalon továbbá a Felhasználónak lehetősége van a külön erre rendszeresített felületen az astalsecurity.hu hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása és a következő személyes adatok megadása szükséges:

   • név/cégnév*
   • telefonszám*
   • e-mail cím*

   A Weboldalon történő adatközlésre kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

 2. Az adatkezelés célja és időtartama
 3. Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat, így különösen a következő célokra:

  • az 1. a) pont szerinti Regisztrált Felhasználók részére további tartalmak szolgáltatása;
  • az 1. b) pontban foglalt esetben kapcsolattartás a Felhasználókkal és a Felhasználók által elküldött üzenetekre történő válaszadás;
  • az Astal Security Technologies Kft. astalsecurity.hu weboldal keretében nyújtott szolgáltatásait népszerűsítő, valamint szakmai anyagokat tartalmazó elektronikushírlevelek, egyéb reklámüzenetek kiküldése (amennyiben az erre vonatkozó hozzájáruló mezőt a Felhasználó az 1. a) pontban foglaltak szerint kipipálta, vagy az 1. b) pontban foglaltak szerint feliratkozott a hírlevélre);
  • piackutatás;
  • közvetlen üzletszerzés céljából, a hozzájárulás visszavonásáig.

  Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve legkésőbb addig, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását (nem iratkozik le a hírlevélről).

 4. A személyes adatok kezelésének jogalapja
 5. A regisztráció (1.a) pont), az online üzenetküldési felület (1.b) pont) használata során a vonatkozó mező bejelölésével, illetve a hírlevélre történő feliratkozással (1. a) és b) pontok) a Felhasználók önkéntesen hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.

  A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 6. Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat?
 7. A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint jogosult.

 8. A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban, jogorvoslati jog
 9. Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@astalsecurity.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: ASTAL SECURITY TECHNOLOGIES Kft., 1033 Budapest, Szőlőkert utca 13., mindkét esetben a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

  Felhasználó jogosult a megadott adatai módosítását, helyesbítését kérni az info@astalsecurity.hu e-mail címen vagy a következő postai címen: ASTAL SECURITY TECHNOLOGIES Kft., 1033 Budapest, Szőlőkert utca 13., mindkét esetben a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül írásban értesíti az érintettet.

  Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az info@astalsecurity.hu e-mail címén vagy postai úton a következő címen: ASTAL SECURITY TECHNOLOGIES Kft., 1033 Budapest, Szőlőkert utca 13. ingyenesen, indokolás nélkül, a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

  Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelésicél, amely a személyes adat törlését kizárta.

  Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

  A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az ASTAL SECURITY TECHNOLOGIES Kft., vagy annak megbízottja a továbbiakban ne küldjön részére hírlevelet. A Felhasználó a hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy az info@astalsecurity.hu e-mail címen, illetve az alábbi postai címre elküldött levélben: ASTAL SECURITY TECHNOLOGIES Kft., 1033 Budapest, Szőlőkert utca 13. (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing (hírlevél) adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.

  Ha a hozzájárulás visszavonása kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (hírlevél küldést) érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben, ha a Felhasználó regisztrált felhasználó, úgy a Weboldalon nyújtott egyéb szolgáltatás nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.

  A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

  Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat.

II.) A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN EGYÉBKÉNT GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK

 1. Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben?
 2. Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon az I. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személye szerint beazonosítható lenne.

  A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az

  Adatkezelési Tájékoztató jelen II. részében írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben. Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

  Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

  Adatkezelő a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (pl. Google) által kezelt cookie-kat használ. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

  Az Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen.
  A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani.
  Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

  Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan - jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

  A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/) segítségével. A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

  A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 3. Hogyan használjuk ezeket az információkat?
 4. A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

  Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

  Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

  Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

 5. Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására:
 6. Amennyiben nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

 7. Harmadik személyek által elhelyezett cookie-k:
 8. A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban a www.reklamjog.hu-val. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

III.) LINKEK

Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

IV.) ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

V.) JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az info@astalsecurity.hu e-mail címre, vagy a következő postai címre: ASTAL SECURITY TECHNOLOGIES Kft., 1033 Budapest, Szőlőkert utca 13.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), vagy
 • bírósághoz fordulhat.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal (hírlevél vagy direkt marketing) kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

VI.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Budapest, 2015. május 7.

ASTAL SECURITY TECHNOLOGIES Kft.
Adatkezelő

AZ ASTAL SECURITY TECHNOLOGIES KFT. TÁJÉKOZTATÓJA
a szerzői jogok kezelésének elveiről, gyakorlatáról

Az itt fellelhető minden információ és terméktartalom az Astal Security Technologies Kft. tulajdona, továbbá fenntartja a jogot a tartamak és/vagy a struktúra előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A Promóciós Astal tartalmak teljes tartalmára minden jog fenntartva. Tilos másolni, módosítani, kivetíteni, terjeszteni, publikálni, árusítani, licencelni, ebből származtatott anyagokat készíteni, bármilyen célból való folyamatos használatra (különösen weboldalakon folytatott e-kereskedelem) az Astal Security Technologies Kft. írásos beleegyezése nélkül. A technikai specifikációk, a gyártó által biztosított információk. Az akciók nem vonhatók össze egyéb kedvezményekkel, vagy egyéb folyamatban levő promóciókkal.

© 2015 Astal Security Technologies Kft.

 

Szerzői jogok 2017 Astal Security Technologies kft   Használati feltételek